Strona główna >> Oferta >> Biologiczne oczyszczalnie ścieków      dół 
Ochrona środowiska...
nasz udział się opłaca

Biologiczne przydomowe
oczyszczalnie ścieków
ROTH MICRO-STEP

Nasze życie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Piękne kuchnie i łazienki, nowoczesne pralki ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie, powodują, że żyje się przyjemniej. Coraz częściej uświadamiamy sobie jednak, że na jakość naszego życia ogromny wpływ ma zdrowe środowisko naturalne. Biologiczne oczyszczalnie firmy ROTH wnoszą istotny wkład w jego zachowanie.

Dlaczego przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Na wielu terenach nie ma możliwości doprowadzenia sieci kanalizacyjnej czy wybudowania centralnej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim dlatego, że koszty takich inwestycji na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich są zbyt wysokie. Tam właśnie ścieki z gospodarstw domowych powinny trafiać do przydomowych oczyszczalni. Takie biologiczne oczyszczanie ścieków bytowych jest regulowane poprzez przepisy Norm Europejskich.

MICRO-STEP jako trwałe rozwiązanie dla gospodarstw domowych

Jeżeli zachodzi potrzeba oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych to zgodnie z najnowszymi standardami techniki najlepszym rozwiązaniem jest w pełni biologiczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków. Tylko w ten sposób można sprostać najnowszym przepisom i zaleceniom dotyczącym stopnia oczyszczania ścieków bytowych. Oczyszczalnie ROTH MICRO-STEP spełniają najwyższe wymagania stawiane przez ścisłe wytyczne zawarte w Europejskiej Normie EN-12566, według której zostały przebadane, a następnie certyfikowane.

Przewaga nad innymi systemami

ROTH oferuje trzy wielkości oczyszczalni:

  • do 4 mieszkańców (zestaw dostępny od jesieni 2004)
  • do 6 mieszkańców
  • do 8 mieszkańców

Przy MICRO-STEP wykorzystujemy nasze ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte przy produkcji zbiorników z polietylenu. Nasze zbiorniki są absolutnie szczelne oraz podlegają w 100% recyklingowi. Pozostałe elementy oczyszczalni odpowiadają najnowszym standardom technicznym.

Są one dokładnie dopasowane do systemu, co zdecydowanie ułatwia montaż oczyszczalni. Montaż ten jest bardzo prosty i przy dokładnym przestrzeganiu instrukcji może go również z powodzeniem przeprowadzić sam użytkownik.

Ze względu na swój nieznaczny ciężar zbiorniki są łatwe i wygodne do przenoszenia i montaży w wykopie.

Prosta, spójna konstrukcja i sposób działania oczyszczalni ogranicza do minimum nakłady na jej okresowe przeglądy oraz konserwację. Niezbędne jest jedynie dodawanie trzy lub cztery razy w roku produktów biologicznych oraz co jeden do dwóch lat wypompowanie i wywiezienie osadu ściekowego. Przede wszystkim jednak korzystne koszty zakupu oraz montażu czynią oczyszczalnie MICRO-STEP wyjątkowo atrakcyjnymi.

Zasada działania

Oczyszczanie wstępne

Ścieki bytowe z gospodarstw domowych składają się prawie w jednej trzeciej ze ścieków z popłuczyn, a w dwóch trzecich ze ścieków toaletowych.

Te nieczystości różnią się od siebie zasadniczo pod względem składu, np. zawartości zanieczyszczeń organicznych, wielkości wskaźnika pH czy wysokości temperatury.

W osadniku wstępnym (pierwszy zbiornik) ścieki przygotowuje się do oczyszczania biologicznego. Dzięki dodaniu do osadnika środka LIKEFAIN w przygotowaniu tym zachodzą następujące procesy:

  • wymieszanie ścieków,
  • oddzielenie substancji pływających od opadających - wstępne oczyszczanie przez mikroorganizmy anaerobowe (beztlenowe).
  • upłynnienie stałych składników za pomocą enzymów.

Tak oczyszczone wstępnie ścieki składają się z jednego roztworu różnych zanieczyszczeń które zostaną następnie zredukowane przy pomocy mikroorganizmów w osadniku MICRO-STEP.

Oczyszczanie biologiczne

W osadniku MICRO-STEP (pierwsza komora drugiego zbiornika lub drugi zbiornik) ścieki oczyszczane są za pomocą bakterii aerobowych (tlenowych).

Podczas uruchomienia oczyszczalni należy zaaplikować do osadnika MICRO-STEP biologiczne preparaty LIBAC oraz BAC-PLUS. Ma to na celu zbudowanie struktur bakterii.

Po oczyszczeniu w osadniku wstępnym ścieki w osadniku MICRO-STEP zostają poddane procesowi intensywnego napowietrzania.

Luźne zanieczyszczenia są redukowane poprzez działanie tlenu atmosferycznego i bakterii tlenowych, a następnie przekształcane w nieszkodliwe substancje, takie jak woda, gazy czy zawiesiny. Zainstalowany kompresor dostarcza powietrze w regularnych odstępach do komory napowietrzania. Przedziały czasowe pracy kompresora może regulować urządzenie sterujące MICRO-STEP UNIT. Umieszczony na dnie zbiornika napowietrzacz wytwarza mikroskopijne pęcherzyki powietrza, powodując wzbogacenie ścieków tlenem atmosferycznym.

Pomimo dobrych właściwości rozrodczych bakterii stosowanych w tej technologii istnieje jednak ryzyko ich zniszczenia poprzez dopływ do ścieków niekorzystnych czynników chemicznych (np. chemikaliów). Dlatego podczas oczyszczania ścieków w osadniku MICRO-STEP niezbędne jest regularne stosowanie preparatu BAC-PLUS wzbogacającego rozwój bakterii.

Doczyszczanie

W zbiorniku doczyszczającym (druga komora osadnika MICRO-STEP lub trzeci zbiornik) pozostałe resztki osadu opadają na dno, a kompletnie oczyszczona woda jest przelewana przez odpływ ze zbiornika.

Co się dzieje z oczyszczona wodą?

Ścieki, które zostały oczyszczone za pomocą biologicznych przydomowych oczyszczalni ROTH MICRO-STEP mogą być odprowadzane do rzek, potoków czy jezior. Można je również wykorzystać wtórnie np. do podlewania ogrodu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie drenażu rozsączającego.

Opis produktów biologicznych

LIKEFAIN
Produkt jest dostarczany w formie proszku i przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania wszystkich ścieków. Poprzez swoją strukturę, stworzoną z wielu różnych enzymów upłynniających, preparat LIKEFAIN rozpuszcza stałe substancje ścieków i zapobiega powstawaniu grubszych skorup. Enzymy powodują rozkład i upłynnienie wszystkich tłuszczów, białek prostych, błonników. Znacząco ułatwia to i poprawia efektywność pracy bakterii czyszczących w fazie napowietrzania, tzn. e części biologicznej oczyszczalni.

LIBAC
Produkt składa się z mikroskopijnych granulek, uzyskanych z morskich glonów, które stanowią pożywkę dla bakterii oczyszczających ścieki.
Struktura tego granulatu stanowi idealny grunt do rozmnażania tychże bakterii. Środek umożliwia szybkie powstanie i trwałe utrzymywanie wysokiej aktywności bakterii w procesie oczyszczania.

BAC-PLUS
Środek składa się z bakterii czyszczących oraz ich substancji odżywczych. Poprzez bardzo wysoką zawartość bakterii przyspiesza osiągnięcie stałej, maksymalnej wydajności oczyszczalni.

Informacje dodatkowe

Przy montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków MICRO-STEP należy dokładnie przestrzegać załączonych instrukcji montażu i użytkowania; są one niezbędnym elementem udzielenia gwarancji przez producenta.

  • Zestaw do 4 mieszkańców składa się ze zbiornika 1500 l oraz zbiornika dwukomorowego 2000 l.
  • Zestaw do 6 mieszkańców składa się z trzech zbiorników po 1500 l każdy.
  • Zestaw do 8 mieszkańców składa się z trzech zbiorników po 2000 l każdy.

Przyjmuje się dzienne zużycie wody na jednego mieszkańca w ilości ok. 150 l na dobę.

Wymiary zbiorników (dł. x szer. x wys. [mm])
1500 l – 1880 x 720 x 1480
2000 l – 2020 x 880 x 1650

 

szczególnie polecamy...

 

Miło nam poinformować Państwa o działalności związanej ze sprzedażą
i serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym analizatorów spalin firmy MRU, która dzięki wysokiej jakości swoich produktów zdobyła popularność i uznanie w całej Europie.

 

ATMOS jest to jeden z największych europejskich producentów kotłów na węgiel i drewno. Asortyment składa się ze zgazujących kotłów na drewno (od 14 do 100 kW) oraz na węgiel i drewno (od 18 do 80 kW). Wyroby te wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród użytkowników drewna opałowego i instalatorów.

Nasza firma rozszerzyła ofertę o nowoczesne systemy instalacyjne firmy REHAU: systemy instalacji wody pitnej, systemy podłączeń do grzejników, systemy rurowego ogrzewania i chłodzenia podłogowego...

 

REHAU - RAUBASIC press - system 6 bar do instalacji wody pitnej i instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynków........
Kotłownia o wielu zaletach:
akumulacja ciepła, zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem wody, separacja pomiędzy układem zamkniętym i otwartym, szybkie grzanie ciepłej wody użytkowej, możliwe podłączenie kolektorów słonecznych.

Stosowanie magnetyzerów zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego na ściankach instalacji grzewczych. Powoduje to znaczne oszczędności przy podgrzewaniu wody i zapewni drożność instalacji grzewczej.

Systemy solarneSystemy solarne:
Ceny energii cieplnej ciągle rosną, kryzysy światowe pokazują nam, że rynek energii potrafi być nieprzewidywalny, dlatego też kolektory słoneczne pozwolą nam na korzystanie z czystej energii mądrze oszczędzając.
Systemy solarne

O firmie  |  Oferta  |  Referencje  |  Promocje  |  Kontakt  |  Dojazd      góra 
Projekt i wykonanie
MULTITECHNIKA - Technologie Internetowe